Ka Alala: He makee au i ka olelo o koʻu lahui

Ka Hawaii me Kona Lahui

Ka Hawaii me Kona Lahui

Pehea ka Hawaii e hoohalahala ai i kona lahui e hoomau nei i ka olelo? Pehea hoi ka Hawaii e kuakii ai ke ike oia ke aumeume ana o kona...

Ka Hawaii me Kona Lahui

Pehea ka Hawaii e hoohalahala ai i kona lahui e hoomau nei i ka olelo? Pehea hoi ka Hawaii e kuakii ai ke ike oia ke aumeume ana o kona...

"He alala, he manu leo nui"

"He alala, he manu leo nui"

Aloha oukou e ka poe makee i ka olelo aloha o ka pae aina nei e lana haaheo ae nei i ke kai hohonu i holo ia e na kupuna....

"He alala, he manu leo nui"

Aloha oukou e ka poe makee i ka olelo aloha o ka pae aina nei e lana haaheo ae nei i ke kai hohonu i holo ia e na kupuna....